MATERIAŁ MARKETINGOWY

1.

Własna strategia inwestycyjna

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 6 funduszy i 4 plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

2.

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia na którą składa się wartość polisy (powiększona o wartość składek dodatkowych) i 500 zł. Jeżeli śmierć spowodowana była wypadkiem komunikacyjnym świadczenie podstawowe zostanie powiększone o wartość 10% składki jednorazowej.

3.

Łatwy dostęp do zgromadzonych oszczędności

Masz już dosyć polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Warta Twoja Przyszłość możesz dokonać częściowej i całkowitej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie.

4.

Pieniądze w razie śmierci fundatora

Warta Posag gwarantuje, że w przypadku śmierci opiekuna, dziecko dostanie na koniec umowy ustaloną kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłaconych. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać określoną sumę ubezpieczenia.

5.

Renta dla dziecka

W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.